Kontaktinformasjon


Leder i korpset:
Anders Diep-Lynne, mobil 95 17 10 97
Musikalsk leder: 
Arne Bilden, mobil :90 61 17 35

Postadresse:
Brandbu skolekorps
Postboks 15
2712 Brandbu
Kontonummer: 2020.08.00509 
Organisasjonsnummer:   971305258

Styret

Styremedlem Verv
Anders Diep-LynneLeder
Anne Ruden-GrinakerSekretær
Kari Gulden OlstadKasserer
Bente GranheimNestleder
Katrine KildalLeder material- og uniformskomite
Ines WeissLeder dugnad- og arrangementskomite
Søk
Driftes av Styreportalen AS