Dugnad

Dugnad kreves, men hvor mye egentlig?

Ikke alle foreldre trenger gjøre alt, men hvis alle kan bidra litt, så blir det veldig bra.
 
Som alle andre frivillige organisasjoner er Brandbu skolekorps drevet av foreldre gjennom dugnadsarbeid. Nå er ikke vårt korps en stor organisasjon, men aktiviteten er likevel så spesiell at spesialkompetanse, for eksempel dirigenter og andre instruktører, er nødvendig for at kvaliteten og spillegleden skal kunne blomstre. Et korps uten instrumenter, noter, notestativ, uniformer, eller øvingslokale, er ikke et korps. I tillegg kommer utgifter til seminarer, turer, konkurranser, reiser med mer. Alt dette koster penger, og samtidig er vi opptatt av å holde kontigent lavest mulig.  Brandbu skolekorps har noen faste dugnadsoppgaver gjennom et korpsår:

• Ulike styreoppgaver og komiteeoppgaver (velges på årsmøtet)
• Badevakt og billettør på folkebadinga Brandbu ungdomsskole - noen ettermiddager hvert halvår
• Salg av julekalendere og basarlodd

I Brandbu skolekorps gjør vi dugnaden til en hyggelig og sosial møteplass, og det er en positiv foreldregjeng som sørger for at musikantene våre kan utfolde seg i musikken!

Søk
Driftes av Styreportalen AS