Print this page

Øvelsestider for korpset og kontaktinformasjon for dirigentene
c

(1.1.2018)  

Tidspunkt  Avdeling  Dirigent 
Mandager kl. 18.00 - 20.00   Hovedkorpset   Arne Bilden  
Onsdager kl. 18.00 - 20.00   Hovedkorpset   Arne Bilden  
Onsdager kl. 18.00 - 19.30   Mellomkorpset   Lene Karen Bilden  
Onsdager kl. 18.00 - 19.30   Aspirantkorpset   Thomas Petersen  

 

  

Dirigerer  Navn  E-post  Mobilnr. 
Hovedkorpset   Arne Bilden   a-bilden@online.no   906 11 735  
Mellomkorpset   Lene Karen Bilden   hvemerlenekaren@yahoo.no   951 71 109  
Aspirantkorpset   Thomas Petersen   thomas.petersen@hadeland-energi.net   918 53 704